Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
About Deviant Member ...Female/Poland Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Premium Membership
Statistics 172 Deviations 5,050 Comments 80,848 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Watchers

Bullet; Red Hej ludzie, mam nadzieję, że ktoś z was mógłby mi trochę pomóc. Pozwólcie, że wyjaśnię. Od jakiegoś próbuję narysować jakiś krótki komiks, bo chcę się w tej dziedzinie podszkolić. Ale mam z tym jeden wielki problem. W chwili, gdy zaczynam myśleć o komiksie zaczynam widzieć w mojej głowie gdzie wszystko powinno być na stronie. I zanim się zoriętuję zapominam jaki był cel tego komiksu. Albo dialogi nie mają sensu. Innymi słowy mam problem z zachowaniem kolejności tworzenia komiksu (najpierw historia, potem dialogi, a na koniec rozmieszczenie na stronie)

Bullet; Red Więc... Pomyślałam, że może ktoś z was mógłby mi w tym pomóc. Gdyby ktoś z was mógłby dać mi pomysł na komiks, napisać to jako krótkie opowiadanko, potem pomóc mi z dialogami i może uczestniczyć w rozbijaniu tego na strony byłoby super.

Bullet; Red Ale muszę was ostrzec. Będzie to z mojej strony wymagać dużo czasu i pracy więc muszę polubić ten pomysł, bo będzie to mój pierwszy raz rysowania komiksu bardziej na poważnie, więc chciałabym pracować nad czymś co sprawi mi przyjemność.

Bullet; Red Więc dla ścisłości:
Point Right Szukam czegoś o TMNT (najlepiej dzieciaki, ale niekoniecznie), the Flash (albo Liga Młodych), Toy Story (bo ponownie to oglądam :D (Big Grin) )
Point Right Coś na tyle krótkiego, że zmieści się na 3-5 stronach
Point Right Tylko postacie z kanonu (sorry no OC)

Bullet; Red Więc gdyby ktoś mógłby mi pomóc, proszę dajcie znać La la la la

---

Bullet; Red Hey guys, I was hoping someone could help me a bit. Let me explain. For some time now I’m trying to draw some short comics because I want to try myself in that. But I have one big problem with that. The moment I start thinking about comics I start seeing in my head where everything should be on the page. And before I know it I forget what was the point of the story. Or my dialogs make no sense. In other words I have problem with order in with I should create comics (story first, then dialogs and in the end graphic side)

Bullet; Red Sooo… I thought maybe one of you could help me with it. If any of you would like to give me idea for the comics, write it in short drabble, then help me writing dialogs and maybe participate in breaking text into pages it would be amazing.

Bullet; Red But I have to warn you. It will take a lot of time and work from me so I have to like that idea, because it will be first time I will try to draw a comics more seriously and I don’t want to work on something I wouldn’t enjoy.

Bullet; Red So to be more specific:
Point Right I’m looking for something about TMNT (preferably tots but not necessarily), the Flash (or Young Justice) eventually Toy Story (because I’m rewatching it at the moment :D (Big Grin) )
Point Right Something short enough that can be drawn on 3-5 pages
Point Right Only cannon characters (sorry no OC)


Bullet; Red So if anyone could help me please let me know La la la la 

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconteranovia:
Teranovia 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
Pisanych jajeczek,
wierzbowych bazieczek,
kiełbasy święconej,
dużo chrzanu do niej,
baby polukrzonej,
kukiełki plecionej,
Zmartwychwstania w duszy
i wiosny po uszy!
Wesołego jajka życzę!!
Reply
:iconkitten-in-disguise:
So adorable!! *clutches chest* Ugh, all the feels...adorableness...over..whelming! x.x *dies happy*
Reply
:iconnakuru-nebelung:
I adore your TMNT !! Your gallery is impressive ... I'm watching you pal! :+fav:
Reply
:iconsunnylighter:
sunnylighter Jan 17, 2014  Student General Artist
happy birthday
Reply
:iconnightangel285:
NightAngel285 Jan 17, 2014  Hobbyist General Artist
HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!!!!!!! :squee: :iconhappybirthdayplz: :iconrainbowcakeplz: :party: :cake: :iconlawooplz: :iconsweetcakeplz: :iconhappybirthday2plz: :heart: :iconlaexcitedplz:
Reply
Add a Comment: